Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Przebudowa DW 105 w m. Gryfice ul. Kamieńska oraz przebudowa chodnika w m. Gryfice ul. Kamieńska w ciągu DW 105

zachodniopomorskie, Koszalin

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
540204037-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
26-09-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
75-122 Koszalin
Ulica
ul. Szczecińska
Nr telefonu
94 3427831
Email
zzdw@zzdw.koszalin.pl
Strona www
http://www.zzdw.koszalin.pl/html/przetargi

Szczegóły

Ogłoszenie nr 540204037-N-2019 z dnia 26-09-2019 r.
Koszalin:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 599642-N-2019
Data: 20/09/2019
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Województwo Zachodniopomorskie - Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich, Krajowy numer identyfikacyjny 33096113200000, ul. ul. Szczecińska  31, 75-122  Koszalin, woj. zachodniopomorskie, państwo Polska, tel. 94 3427831, e-mail zzdw@zzdw.koszalin.pl, faks 94 4324328.
Adres strony internetowej (url): http://www.zzdw.koszalin.pl/html/przetargi
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: 8)
W ogłoszeniu jest: Data zakończenia: 29-11-2019
W ogłoszeniu powinno być: Data zakończenia: 13-12-2019

 
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: