Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Remont dróg gminnych nr 114637D, 114638D i 114639D- ul. Ofiar Katynia, Bukowa i Bohaterów Warszawy w Szczawnie-Zdroju

dolnośląskie, Szczawno Zdrój

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
540204035-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
26-09-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
Ulica
ul. Kościuszki
Nr telefonu
748 493 916
Email
promocja@szczawno-zdroj.pl
Strona www
http://um.szczawnozdroj.ibip.wroc.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 540204035-N-2019 z dnia 26-09-2019 r.
Szczawno Zdrój:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 595818-N-2019
Data: 11/09/2019
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Uzdrowiskowa Gmina Miejska Szczawno Zdrój, Krajowy numer identyfikacyjny 89071821900000, ul. ul. Kościuszki  17, 58-310  Szczawno Zdrój, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 748 493 916, e-mail promocja@szczawno-zdroj.pl, faks 748 435 613.
Adres strony internetowej (url): http://um.szczawnozdroj.ibip.wroc.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: IV.6.2
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-09-27, godzina: 10:00,
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-10-04, godzina: 10:00,

 
drukuj ogłoszenie