Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Przebudowa drogi powiatowej nr 2603C Ciechocinek ? Siutkowo wraz z przepustami ?zadanie nr 1 etap II"

kujawsko-pomorskie, Aleksandrów Kujawski

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
540204002-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
26-09-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
Ulica
ul. Szosa Ciechocińska
Nr telefonu
542 822 745
Email
sekretariat@zdp.aleksandrow.pl
Strona www
www.zdp.aleksandrow.pl/przetargi.php

Szczegóły

Ogłoszenie nr 540204002-N-2019 z dnia 26-09-2019 r.
Aleksandrów Kujawski:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 602518-N-2019
Data: 26/09/2019
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Zarząd Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kujawskim z siedzibą w Odolionie, Krajowy numer identyfikacyjny 91087024800000, ul. ul. Szosa Ciechocińska  22, 87-700  Aleksandrów Kujawski, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 542 822 745, e-mail sekretariat@zdp.aleksandrow.pl, faks 542 822 745.
Adres strony internetowej (url): www.zdp.aleksandrow.pl/przetargi.php
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: Sekcja I:Zamawiający
Punkt: I.4) Komunikacja
W ogłoszeniu jest: brak zapisu
W ogłoszeniu powinno być: Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób : Tak Inny sposób Ofertę należy złożyć w formie pisemnej Adres: Zarząd Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kujawskim z/s w Odolionie ul. szosa Ciechocińska 22, 87-700 Aleksandrów Kujawski.

II.2) Tekst, który należy dodać
Miejsce, w którym należy dodać tekst:
Numer sekcji: Sekcja I:Zamawiający
Punkt: I.4) Komunikacja
Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób : Tak Inny sposób Ofertę należy złożyć w formie pisemnej Adres: Zarząd Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kujawskim z/s w Odolionie ul. szosa Ciechocińska 22, 87-700 Aleksandrów Kujawski.

 
drukuj ogłoszenie