Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Usługa całodobowej stałej fizycznej ochrony dla Szpitali Pomorskich Sp. z o.o. w lokalizacji Gdańsk

pomorskie, Gdynia

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
negocjacje z ogłoszeniem
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
540203986-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
26-09-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
81-519 Gdynia
Ulica
Powstania Styczniowego
Nr telefonu
58 72 60 124
Email
zp@szpital-morski.pl
Strona www
www.szpitalepomorskie.eu

Szczegóły

Ogłoszenie nr 540203986-N-2019 z dnia 26-09-2019 r.
Gdynia:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 600843-N-2019
Data: 25/09/2019
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Szpitale Pomorskie Sp. z o.o., Krajowy numer identyfikacyjny 19014161200000, ul. Powstania Styczniowego  1, 81-519  Gdynia, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 58 72 60 124, e-mail zp@szpital-morski.pl, faks 58 72 60 338.
Adres strony internetowej (url): www.szpitalepomorskie.eu
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: 1)
W ogłoszeniu jest: Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługa całodobowej stałej fizycznej ochrony dla Szpitali Pomorskich Sp. z o.o. w lokalizacji Gdańsk Numer referencyjny: D25M/251/N/36-65rj/19 Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny Nie
W ogłoszeniu powinno być: Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługa całodobowej stałej fizycznej ochrony dla Szpitali Pomorskich Sp. z o.o. w lokalizacji Gdańsk Numer referencyjny: D25M/252/N/36-65rj/19 Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny Nie

 
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: