Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie obiektów sportowo-rehabilitacyjnych dla potrzeb osób niepełnosprawnych Kompleksu Sportowego...

kujawsko-pomorskie, Bydgoszcz

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
540203973-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
26-09-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
85-915 Bydgoszcz
Ulica
ul.Gdańska
Nr telefonu
696 949 500
Email
start.bydgoszcz@vp.pl
Strona www
www.start.bydgoszcz.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 540203973-N-2019 z dnia 26-09-2019 r.
Bydgoszcz:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 599059-N-2019
Data: 19/09/2019
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Stowarzyszenie Sportu i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych "Start Bydgoszcz", Krajowy numer identyfikacyjny 92374401000000, ul. ul.Gdańska  163, 85-915  Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 696 949 500, e-mail start.bydgoszcz@vp.pl, faks 52 588 08 34.
Adres strony internetowej (url): www.start.bydgoszcz.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest: IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-10-04, godzina: 11:00
W ogłoszeniu powinno być: IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-10-07, godzina: 13:45

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.6)
W ogłoszeniu jest: IV.6.6) Informacje dodatkowe: 1. Składanie ofert: w siedzibie Stowarzyszenia Sportu i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych "START BYDGOSZCZ" Organizacja Pożytku Publicznego 85-915 Bydgoszcz, ul. Gdańska 163, pok. nr 3 do dnia 04.10.2019 r. do godz. 11.00. 2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 04.10.2019 r. o godz. 11.15 w siedzibie Stowarzyszenia Sportu i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych "START BYDGOSZCZ" Organizacja Pożytku Publicznego 85-915 Bydgoszcz, ul. Gdańska 163, pok. nr 3. 3. Planowane jest finansowanie zamówienia z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. W związku z tym, Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia postępowania jeżeli środki, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostaną mu przyznane.
W ogłoszeniu powinno być: IV.6.6) Informacje dodatkowe: 1. Składanie ofert: w siedzibie Stowarzyszenia Sportu i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych "START BYDGOSZCZ" Organizacja Pożytku Publicznego 85-915 Bydgoszcz, ul. Gdańska 163, pok. nr 3 do dnia 07.10.2019 r. do godz. 13.45. 2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 07.10.2019 r. o godz. 14.00 w siedzibie Stowarzyszenia Sportu i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych "START BYDGOSZCZ" Organizacja Pożytku Publicznego 85-915 Bydgoszcz, ul. Gdańska 163, pok. nr 3. 3. Planowane jest finansowanie zamówienia z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. W związku z tym, Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia postępowania jeżeli środki, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostaną mu przyznane.

 
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: