Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Montaż sufitu podwieszanego i instalacji klimatyzacji w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Raciążku

kujawsko-pomorskie, Raciążek

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
540203930-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
26-09-2019

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
87-721 Raciążek
Ulica
Wysoka
Nr telefonu
54 283 1888
Email
raciazek.gok@wp.pl
Strona www
www. http://gok-raciazek.naszgok.pl/bip/

Szczegóły

Ogłoszenie nr 540203930-N-2019 z dnia 26-09-2019 r.
Raciążek:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 595812-N-2019
Data: 10/09/2019
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gminny Ośrodek Kultury, Krajowy numer identyfikacyjny 91123991900000, ul. Wysoka   4, 87-721  Raciążek, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 54 283 1888, e-mail raciazek.gok@wp.pl, faks 54 2831 888.
Adres strony internetowej (url): www. http://gok-raciazek.naszgok.pl/bip/
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-09-27, godzina: 09:30,
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-10-01, godzina: 09:30,

II.2) Tekst, który należy dodać
Miejsce, w którym należy dodać tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: 4
Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: Do wyceny instalacji klimatyzacji sali widowiskowej należy ująć 5 szt. klimatyzatorów zgodnie ze schematem technicznym i projektem.

 
drukuj ogłoszenie