Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

warmińsko-mazurskie, Działdowo

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
540203883-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
26-09-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
13-200 Działdowo
Ulica
Lidzbarska
Nr telefonu
236 972 239
Email
pzddzialdowo@home.pl
Strona www
www.pzddzialdowo.home.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 540203883-N-2019 z dnia 26-09-2019 r.
Działdowo:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 510203968-N-2019
Data: 26/09/2019
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Powiatowy Zarząd Dróg w Działdowie, Krajowy numer identyfikacyjny 13038269900000, ul. Lidzbarska  31, 13-200  Działdowo, woj. warmińsko-mazurskie, państwo Polska, tel. 236 972 239, e-mail pzddzialdowo@home.pl, faks 236 972 239.
Adres strony internetowej (url): www.pzddzialdowo.home.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.2) Tekst, który należy dodać
Miejsce, w którym należy dodać tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 5
Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: Nazwa wykonawcy: PTH WAPNOPOL Adam Nowakowski Adres pocztowy: ul.Nadrzeczna 12 Kod pocztowy: 06-450 Miejscowość: Glinojeck Kraj/woj.: mazowieckie

 
drukuj ogłoszenie