Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Dostawa preparatów chemicznych do: mycia, dezynfekcji i konserwacji instrumentarium, sprzętu i podłoża oraz dezynsekcji i deratyzacji w 20...

warmińsko-mazurskie, Elbląg

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg ograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
540203881-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
26-09-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
82-300 Elbląg
Ulica
ul. Królewiecka
Nr telefonu
(055) 2344111
Email
mdudzinska@szpital.elblag.pl
Strona www
www.szpital.elblag.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 540203881-N-2019 z dnia 26-09-2019 r.
Elbląg:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 596236-N-2019
Data: 17.09.2019
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu, Krajowy numer identyfikacyjny 17074593000000, ul. ul. Królewiecka  146, 82-300  Elbląg, woj. warmińsko-mazurskie, państwo Polska, tel. (055) 2344111, e-mail mdudzinska@szpital.elblag.pl, faks 552 345 547.
Adres strony internetowej (url): www.szpital.elblag.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-09-27, godzina: 10:00,
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-09-30, godzina: 10:00,

 
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: