Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Wykonanie wraz dostawą do Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej materiałów reklamowych

mazowieckie, Warszawa

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
negocjacje z ogłoszeniem
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
540203874-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
26-09-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
02-002 Warszawa
Ulica
Nowogrodzka
Nr telefonu
226 224 232
Email
przetargi@mcps.com.pl
Strona www
www.mcps.com.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 540203874-N-2019 z dnia 26-09-2019 r.
Warszawa:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 599437-N-2019
Data: 26/09/2019
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej, Krajowy numer identyfikacyjny 16122452000000, ul. Nowogrodzka  62 a, 02-002  Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 226 224 232, e-mail przetargi@mcps.com.pl, faks 226 224 732.
Adres strony internetowej (url): www.mcps.com.pl
Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:
www.mcps.com.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: I
Punkt: 1
W ogłoszeniu jest: adres strony internetowej (URL): www.mcps.pl adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które są ogólnie dostępne www.mcps.pl
W ogłoszeniu powinno być: adres strony internetowej (URL): www.mcps.com.pl adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które są ogólnie dostępne www.mcps.com.pl

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: I
Punkt: 4
W ogłoszeniu jest: Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL) Tak www.mcps.pl Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia Tak www.mcps.pl
W ogłoszeniu powinno być: Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL) Tak www.mcps.com.pl Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia Tak www.mcps.com.pl

 
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: