Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Bankowa obsługa budżetu Gminy Miasta Jaworzno oraz jej jednostek organizacyjnych

śląskie, Jaworzno

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
negocjacje z ogłoszeniem
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
540203864-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
26-09-2019

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
43-600 Jaworzno
Ulica
Grunwaldzka
Nr telefonu
032 6181500, 6181586
Email
zamowienia@um.jaworzno.pl
Strona www
www.um.jaworzno.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 540203864-N-2019 z dnia 26-09-2019 r.
Jaworzno:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 595556-N-2019
Data: 11/09/2019
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Urząd Miejski, Krajowy numer identyfikacyjny 27625537000000, ul. Grunwaldzka  33, 43-600  Jaworzno, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 032 6181500, 6181586, e-mail zamowienia@um.jaworzno.pl, faks 326 181 501.
Adres strony internetowej (url): www.um.jaworzno.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-09-25, godzina: 10:45 (ogłoszeniem nr 540200273-N-2019 zmienione na 2019-09-30)
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-10-04, godzina: 10:45,

 
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: