Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Wykonanie robót budowlanych w ramach przebudowy drogi powiatowej nr 1937D w związku z budową chodnika z przylegającą ścieżką rowerową w...

dolnośląskie, Siechnice

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
540203856-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
26-09-2019

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
55-011 Siechnice
Ulica
ul. Jana Pawła II
Nr telefonu
71 391 91 01
Email
zp@umsiechnice.pl
Strona www
www.siechnice.gmina.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 540203856-N-2019 z dnia 26-09-2019 r.
Siechnice:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 597969-N-2019
Data: 19-09-2019
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Burmistrz Siechnic, Krajowy numer identyfikacyjny 93193512900000, ul. ul. Jana Pawła II  12, 55-011  Siechnice, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 71 391 91 01, e-mail zp@umsiechnice.pl, faks 71 786 09 07.
Adres strony internetowej (url): www.siechnice.gmina.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III
Punkt: 7
W ogłoszeniu jest: Dokumenty i oświadczenia składane wraz z ofertą podstawową i wariantową(...)
W ogłoszeniu powinno być: Dokumenty i oświadczenia składane wraz z ofertą podstawową i/lub wariantową(...)

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III
Punkt: 7
W ogłoszeniu jest: (...) Dokumenty i oświadczenia składane po otwarciu ofert podstawowych i wariantowych(...)
W ogłoszeniu powinno być: (...) Dokumenty i oświadczenia składane po otwarciu ofert podstawowych i/lub wariantowych(...)

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 1.5
W ogłoszeniu jest: Wymaga się złożenia oferty wariantowej: Tak; Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie; Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej: Tak.
W ogłoszeniu powinno być: Wymaga się złożenia oferty wariantowej: Nie; Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Tak; Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej: Nie .

 
drukuj ogłoszenie