Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Dostawa aparatury badawczej i pomiarowej dla Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej

śląskie, Częstochowa

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg ograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
540203853-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
26-09-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
42-201 Częstochowa
Ulica
ul. Dąbrowskiego
Nr telefonu
343 250 415
Email
dzp@adm.pcz.czest.pl
Strona www
www.pcz.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 540203853-N-2019 z dnia 26-09-2019 r.
Częstochowa:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 598402-N-2019
Data: 17/09/2019
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Politechnika Częstochowska, Krajowy numer identyfikacyjny 16430000000000, ul. ul. Dąbrowskiego  69, 42-201  Częstochowa, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 343 250 415, e-mail dzp@adm.pcz.czest.pl, faks 343 250 415.
Adres strony internetowej (url): www.pcz.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-10-03, godzina: 09:30
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-10-08, godzina: 11:30

 
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: