Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

śląskie, Szczekociny

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
540203803-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
26-09-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
42-445 Szczekociny
Ulica
ul. Senatorska
Nr telefonu
343 557 050
Email
gpik@szczekociny.pl
Strona www
www.szczekociny.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 540203803-N-2019 z dnia 26-09-2019 r.
Szczekociny:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 655068-N-2018
Data: 29/11/2018
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Urząd Miasta i Gminy w Szczekocinach, Krajowy numer identyfikacyjny 15139873500000, ul. ul. Senatorska  2, 42-445  Szczekociny, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 343 557 050, e-mail gpik@szczekociny.pl, faks 343 557 165.
Adres strony internetowej (url): www.szczekociny.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data 2019-09-30, godzina: 10:00,
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data 2019-10-30, godzina: 10:00,

 
drukuj ogłoszenie