Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Dostawa w formie leasingu operacyjnego fabrycznie nowego pojazdu ? zamiatarki chodnikowej

mazowieckie, Ciechanów

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg ograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
540203794-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
26-09-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
06-400 Ciechanów
Ulica
ul. Gostkowska
Nr telefonu
236 722 242
Email
puk@pukciechanow.pl
Strona www
www.pukciechanow.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 540203794-N-2019 z dnia 26-09-2019 r.
Ciechanów:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 598648-N-2019
Data: 17/09/2019
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Ciechanowie, Krajowy numer identyfikacyjny 13035572200000, ul. ul. Gostkowska  83, 06-400  Ciechanów, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 236 722 242, e-mail puk@pukciechanow.pl, faks 023 6722242 w. 105.
Adres strony internetowej (url): www.pukciechanow.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-09-30 Godzina: 10:00
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-10-07 Godzina: 10:00

 
drukuj ogłoszenie