Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ, KOMUNIKACYJNE I NNW MIASTA KONINA I JEGO JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ORAZ...

wielkopolskie, Konin

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
negocjacje z ogłoszeniem
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
540203742-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
26-09-2019

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
62-500 Konin
Ulica
Plac Wolności
Nr telefonu
+48 63 2401138
Email
zamowienia@konin.um.gov.pl
Strona www
www.konin.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 540203742-N-2019 z dnia 26-09-2019 r.
Konin:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 599541-N-2019
Data: 20/09/2019
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Miasto Konin, Krajowy numer identyfikacyjny 31101903600000, ul. Plac Wolności  1, 62-500  Konin, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. +48 63 2401138, e-mail zamowienia@konin.um.gov.pl, faks -.
Adres strony internetowej (url): www.konin.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-09-30, godzina: 10:00,
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-10-08, godzina: 10:00,

 
drukuj ogłoszenie