Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Dostawa oleju opałowego do Urzędu Miasta i Gminy oraz jednostek organizacyjnych gminy Kosów Lacki w sezonie grzewczym 2019 / 2020

mazowieckie, Kosów Lacki

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg ograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
540203726-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
26-09-2019

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
08-330 Kosów Lacki
Ulica
ul. Kolejowa
Nr telefonu
257 879 105
Email
samorzad@kosowlacki.pl
Strona www
kosowlacki.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 540203726-N-2019 z dnia 26-09-2019 r.
Kosów Lacki:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 602096-N-2019
Data: 25/09/2019
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Kosów Lacki, Krajowy numer identyfikacyjny 71158204900000, ul. ul. Kolejowa  2, 08-330  Kosów Lacki, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 257 879 105, e-mail samorzad@kosowlacki.pl, faks 257 879 038.
Adres strony internetowej (url): kosowlacki.pl
Adres profilu nabywcy: nie dotyczy
Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:
nie dotyczy
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-10-04, godzina: 10:00,
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-10-04, godzina: 12:00,

 
drukuj ogłoszenie