Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Dostawa soli drogowej DR do zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonach zimowych 2019/2020 i 2020/2021

łódzkie, Działoszyn

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg ograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
540203716-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
26-09-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
98-355 Działoszyn
Ulica
ul. Bugaj
Nr telefonu
043 8414017, 8414026
Email
pzd-pajeczno@wp.pl
Strona www
pzdpajeczno.bip.gov.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 540203716-N-2019 z dnia 26-09-2019 r.
Działoszyn:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 602441-N-2019
Data: 26/09/2019
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Powiatowy Zarząd Dróg w Pajęcznie z/s w Działoszynie, Krajowy numer identyfikacyjny 15140595500000, ul. ul. Bugaj  23, 98-355  Działoszyn, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. 043 8414017, 8414026, e-mail pzd-pajeczno@wp.pl, faks 438 414 026.
Adres strony internetowej (url): pzdpajeczno.bip.gov.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: IV.2.2)
W ogłoszeniu jest: Kryteria: Cena - 100 %
W ogłoszeniu powinno być: Kryteria: Cena - 60% Termin dostawy - 40%

 
drukuj ogłoszenie