Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

mazowieckie, Warszawa

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
540203677-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
26-09-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
00-739 Warszawa
Ulica
ul. Stępińska
Nr telefonu
22 318 60 00
Email
zp@szpitalczerniakowski.waw.pl
Strona www
www.szpitalczewrniakowski.waw.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 540203677-N-2019 z dnia 26-09-2019 r.
Warszawa:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 597306-N- 2019
Data: 17/09/2019
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Szpital Czerniakowski Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Krajowy numer identyfikacyjny 11026815000000, ul. ul. Stępińska  19/25, 00-739  Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 22 318 60 00, e-mail zp@szpitalczerniakowski.waw.pl, faks 22 318 63 41.
Adres strony internetowej (url): www.szpitalczewrniakowski.waw.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-09-27, godzina: 10:00,
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-10-08, godzina: 10:00,

 
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: