Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Remont mostu stalowego nitowanego na rzece Łynie w ciągu drogi gminnej Nr 160541N

warmińsko-mazurskie, Dobre Miasto

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
540203620-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
26-09-2019

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
11-040 Dobre Miasto
Ulica
ul. Warszawska
Nr telefonu
896 153 939
Email
info@dobremiasto.com.pl
Strona www
http://bip.dobremiasto.com.pl/

Szczegóły

Ogłoszenie nr 540203620-N-2019 z dnia 26-09-2019 r.
Dobre Miasto:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 598304-N-2019
Data: 17/09/2019
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Dobre Miasto, Krajowy numer identyfikacyjny 51074365700000, ul. ul. Warszawska  14, 11-040  Dobre Miasto, woj. warmińsko-mazurskie, państwo Polska, tel. 896 153 939, e-mail info@dobremiasto.com.pl, faks 896 161 443.
Adres strony internetowej (url): http://bip.dobremiasto.com.pl/
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: 8)
W ogłoszeniu jest: Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów: miesiącach: lub dniach: lub data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2020-07-31
W ogłoszeniu powinno być: Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów: miesiącach: lub dniach: lub data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2020-05-29

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-10-04, godzina: 10:00,
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-10-11, godzina: 10:00,

 
drukuj ogłoszenie