Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Dostawa wyposażenia w celu dostosowania pomieszczeń w meble oraz sprzęt komputerowy w ramach realizacji projektu "Wdrożenie usprawnień...

warmińsko-mazurskie, Olsztyn

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg ograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
540203591-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
26-09-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
10-449 Olsztyn
Ulica
al. M. J. Piłsudskiego
Nr telefonu
895 340 414
Email
biuro@mopsolsztyn.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 540203591-N-2019 z dnia 26-09-2019 r.
Olsztyn:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 599654-N-2019
Data: 2019-09-19
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Krajowy numer identyfikacyjny 44478670000000, ul. al. M. J. Piłsudskiego  61A, 10-449  Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie, państwo Polska, tel. 895 340 414, e-mail biuro@mopsolsztyn.pl, faks 895 340 538.
Adres strony internetowej (url):
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-09-27, godzina: 13:00,
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-10-01, godzina: 13:00,

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: 4
W ogłoszeniu jest: System operacyjny do aktualizacji (upgrade) komputera stacjonarnego: Microsoft Windows Pro 10 64 bit OEM DVD PL szt. 7
W ogłoszeniu powinno być: System operacyjny do aktualizacji (upgrade) komputera stacjonarnego: Microsoft Windows Pro 10 64bit BOX PL szt. 7

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: złącznik
Punkt: cz. 2
W ogłoszeniu jest: System operacyjny do aktualizacji (upgrade) komputera stacjonarnego: Microsoft Windows Pro 10 64 bit OEM DVD PL szt. 7
W ogłoszeniu powinno być: System operacyjny do aktualizacji (upgrade) komputera stacjonarnego: Microsoft Windows Pro 10 64bit BOX PL szt. 7

 
drukuj ogłoszenie