Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Wykonanie analizy przedwdrożeniowej APLIKACJI POZNANIAKA

wielkopolskie, Poznań

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
negocjacje z ogłoszeniem
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
540203586-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
26-09-2019

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
61-841 Poznań
Ulica
Plac Kolegiacki
Nr telefonu
618 785 210
Email
zp@um.poznan.pl
Strona www
http://bip.poznan.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 540203586-N-2019 z dnia 26-09-2019 r.
Poznań:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 598474-N-2019
Data: 17/09/2019
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Miasto Poznań, Krajowy numer identyfikacyjny 63125782200000, ul. Plac Kolegiacki  17, 61-841  Poznań, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 618 785 210, e-mail zp@um.poznan.pl, faks 61 878 50 85.
Adres strony internetowej (url): http://bip.poznan.pl
Adres profilu nabywcy: http://bip.poznan.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: 9
W ogłoszeniu jest: Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę 200 000,00 zł brutto
W ogłoszeniu powinno być: Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia gwarantowanego kwotę 200 000,00 zł brutto

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III
Punkt: 1.3)
W ogłoszeniu jest: a.d co najmniej jedną usługę polegającą na wdrożeniu rozwiązania IT o wartości nie mniejszej niż 200,00 zł brutto
W ogłoszeniu powinno być: a.d co najmniej jedną usługę polegającą na wdrożeniu rozwiązania IT o wartości nie mniejszej niż 200000,00 zł brutto

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest: Data: 2019-09-27, godzina: 10:00
W ogłoszeniu powinno być: Data: 2019-10-03, godzina: 10:00

 
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: