Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

łódzkie, Łódź

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
540203576-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
26-09-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
90-436 Łódź
Ulica
Al. Kościuszki
Nr telefonu
042 25 47 163
Email
przetargi.ias.lodz@mf.gov.pl
Strona www
www.lodzkie.kas.gov.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 540203576-N-2019 z dnia 26-09-2019 r.
Łódź:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 510202189-N-2019
Data: 24/09/2019
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Izba Administracji Skarbowej w Łodzi, Krajowy numer identyfikacyjny 00102289000000, ul. Al. Kościuszki  83, 90-436  Łódź, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. 042 25 47 163, e-mail przetargi.ias.lodz@mf.gov.pl, faks 042 25 47 181.
Adres strony internetowej (url): www.lodzkie.kas.gov.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji:
Punkt:
W ogłoszeniu jest: Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie
W ogłoszeniu powinno być: Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak numer ogłoszenia 585738-N-2019

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji:
Punkt:
W ogłoszeniu jest: ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak numer ogłoszenia 585738-N-2019
W ogłoszeniu powinno być: ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie

 
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: