Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

USŁUGA UBEZPIECZENIA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZESPOŁU ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W LIPSKU

mazowieckie, Lipsko

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
negocjacje z ogłoszeniem
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
540203567-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
26-09-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
27-300 Lipsko
Ulica
ul. Śniadeckiego
Nr telefonu
483 783 500
Email
1400081@zoz.org.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 540203567-N-2019 z dnia 26-09-2019 r.
Lipsko:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 593063-N-2019
Data: 04/09/2019
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Lipsku, Krajowy numer identyfikacyjny 67099777300000, ul. ul. Śniadeckiego  2, 27-300  Lipsko, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 483 783 500, e-mail 1400081@zoz.org.pl, faks 483 783 663.
Adres strony internetowej (url):
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV.6
Punkt: 2
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-09-30, godzina: 13:00
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-10-04, godzina: 13:00

 
drukuj ogłoszenie