Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Transport sanitarny pacjentów na wezwanie dla potrzeb SP ZOZ Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku (powtórka)

śląskie, Rybnik

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
negocjacje z ogłoszeniem
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
540203557-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
26-09-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
44-201 Rybnik
Ulica
ul. Gliwicka
Nr telefonu
324 328 138
Email
zam.publiczne@psychiatra.com
Strona www
https://psychiatria.com

Szczegóły

Ogłoszenie nr 540203557-N-2019 z dnia 26-09-2019 r.
Rybnik:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 599829-N-2019
Data: 19/09/2019
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
SPZOZ Państwowy Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku, Krajowy numer identyfikacyjny 29293600000000, ul. ul. Gliwicka  33, 44-201  Rybnik, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 324 328 138, e-mail zam.publiczne@psychiatra.com, faks 324 328 169.
Adres strony internetowej (url): https://psychiatria.com
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: IV.6.2)
W ogłoszeniu jest: Data: 2019-09-27, godzina: 09:30,
W ogłoszeniu powinno być: Data: 2019-10-04, godzina: 09:30,

 
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: