Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Wykonanie okresowych przeglądów podstawowych (rocznych) stanu technicznego obiektów mostowych, budowlanych i przepustów pozostających w zarządzie ...

śląskie, Sosnowiec

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
negocjacje z ogłoszeniem
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
540203544-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
26-09-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
41-200 Sosnowiec
Ulica
al. Zwycięstwa
Nr telefonu
322 960 600
Email
informatyk@um.sosnowiec.pl
Strona www
www.um.sosnowiec.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 540203544-N-2019 z dnia 26-09-2019 r.
Sosnowiec:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 598638-N-2019
Data: 18/09/2019
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Sosnowiec - miasto posiadające prawa powiatu - reprezentowana przez Prezydenta Miasta, Krajowy numer identyfikacyjny 27625548200000, ul. al. Zwycięstwa  20, 41-200  Sosnowiec, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 322 960 600, e-mail informatyk@um.sosnowiec.pl, faks 32 296 06 05.
Adres strony internetowej (url): www.um.sosnowiec.pl
Adres profilu nabywcy: www.bip.um.sosnowiec.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-09-27, godzina: 11:30.
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-09-30, godzina: 11:30.

 
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: