Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

"Zachowanie bioróżnorodności w rezerwatach na terenie Gminy Piekoszów"

świętokrzyskie, Piekoszów

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
540203508-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
26-09-2019

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
26-065 Piekoszów
Ulica
ul. Częstochowska
Nr telefonu
413 061 008
Email
przetargi@piekoszow.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 540203508-N-2019 z dnia 26-09-2019 r.
Piekoszów:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 595160-N-2019
Data: 09/09/2019
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Piekoszów, Krajowy numer identyfikacyjny 29101059900000, ul. ul. Częstochowska  , 26-065  Piekoszów, woj. świętokrzyskie, państwo Polska, tel. 413 061 008, e-mail przetargi@piekoszow.pl, faks 413 062 193.
Adres strony internetowej (url):
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2.
W ogłoszeniu jest: Data: 2019-09-27, godzina: 10:15
W ogłoszeniu powinno być: Data: 2019-10-02, godzina: 10:00

II.2) Tekst, który należy dodać
Miejsce, w którym należy dodać tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: 9
Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: Termin wykonania zamówienia: 1) Opracowanie dokumentacji projektowych wraz z uzyskaniem wszelkich niezbędnych ostatecznych pozwoleń warunkujących wykonywanie prac budowlanych: od dnia podpisania umowy do dnia 22 maja 2020 r. 2) Realizacja prac budowlanych od dnia uzyskania wszelkich niezbędnych ostatecznych pozwoleń warunkujących wykonywanie prac budowlanych do dnia 30 października 2020 r.

 
drukuj ogłoszenie