Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

"Opracowanie pełnobranżowej inwentaryzacji budowlanej w standardzie BIM oraz opracowanie audytu strategicznego"

śląskie, Dąbrowa Górnicza

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
negocjacje z ogłoszeniem
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
540203482-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
26-09-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
Ulica
ul. Szpitalna
Nr telefonu
32 2623422
Email
zamowienia.publiczne@zco-dg.pl
Strona www
www.zco-dg.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 540203482-N-2019 z dnia 26-09-2019 r.
Dąbrowa Górnicza:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 599400-N-2019
Data: 19.09.2019
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Zagłębiowskie Centrum Onkologii Szpital Specjalistyczny im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej, Krajowy numer identyfikacyjny 31007700000000, ul. ul. Szpitalna  13, 41-300  Dąbrowa Górnicza, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 32 2623422, e-mail zamowienia.publiczne@zco-dg.pl, faks 32 2623422.
Adres strony internetowej (url): www.zco-dg.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 30.09.2019, godzina 08:30.
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 04.10.2019, godzina 08:30.

 
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: