Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Zakup paliw dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Płocku oraz jednostek organizacyjnych powiatu płockiego w 2020 roku

mazowieckie, Płock

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg ograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
540203474-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
26-09-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
09-400 Płock
Ulica
Bielska
Nr telefonu
242 676 800
Email
cuw@powiat.plock.pl
Strona www
www.powiat-plock.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 540203474-N-2019 z dnia 26-09-2019 r.
Płock:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 599640-N-2019
Data: 2019-09-19
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Powiat Płocki reprezentowany przez Zarząd Powiatu w Płocku, Krajowy numer identyfikacyjny 61101603400000, ul. Bielska  59, 09-400  Płock, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 242 676 800, e-mail cuw@powiat.plock.pl, faks 242 676 848.
Adres strony internetowej (url): www.powiat-plock.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV.6.
Punkt: 2)
W ogłoszeniu jest: Data: 2019-10-01
W ogłoszeniu powinno być: Data: 2019-10-08

 
drukuj ogłoszenie