Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Udzielenie i obsługa bankowa kredytu w wysokości 10 283 032,42 zł z przeznaczeniem na częściowe sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy...

mazowieckie, Wyszków

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
negocjacje z ogłoszeniem
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
540203473-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
26-09-2019

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
07-200 Wyszków
Ulica
Aleja Róż
Nr telefonu
297 424 201
Email
gmina@wyszkow.pl
Strona www
www.wyszkow.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 540203473-N-2019 z dnia 26-09-2019 r.
Wyszków:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 598879-N-2019
Data: 19/09/2019
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Wyszków, Krajowy numer identyfikacyjny 52493800000000, ul. Aleja Róż  2, 07-200  Wyszków, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 297 424 201, e-mail gmina@wyszkow.pl, faks 297 424 209.
Adres strony internetowej (url): www.wyszkow.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest: 2019-10-04
W ogłoszeniu powinno być: 2019-10-09

 
drukuj ogłoszenie