Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Remont dróg gminnych w miejscowości Malużyn i Wólka Garwarska

mazowieckie, Glinojeck

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
540203468-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
26-09-2019

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
06-450 Glinojeck
Ulica
ul. Płocka
Nr telefonu
236 740 017
Email
umig@glinojeck.pl
Strona www
www.glinojeck.e-biuletyn.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 540203468-N-2019 z dnia 26-09-2019 r.
Glinojeck:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 598154-N-2019
Data: 17/09/2019
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Glinojeck, Krajowy numer identyfikacyjny 13037788200000, ul. ul. Płocka  12, 06-450  Glinojeck, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 236 740 017, e-mail umig@glinojeck.pl, faks 236 742 818.
Adres strony internetowej (url): www.glinojeck.e-biuletyn.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: II.8
W ogłoszeniu jest: Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów: miesiącach: lub dniach: lub data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2019-11-11
W ogłoszeniu powinno być: Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów: miesiącach: lub dniach: lub data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2019-11-12

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: IV.6.2
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-10-02, godzina: 09:00,
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-10-03, godzina: 09:00,

 
drukuj ogłoszenie