Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Roboty modernizacyjne w lokalu mieszkalnym przy ul. Konopnickiej 21/5 w Bytomiu

śląskie, Bytom

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
540203451-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
26-09-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
41-907 Bytom
Ulica
Zielna
Nr telefonu
32 413 00 30
Email
zamowienia@bm.bytom.pl
Strona www
www.bm.bytom.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 540203451-N-2019 z dnia 26-09-2019 r.
Bytom:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 597299-N-2019
Data: 13/09/2019
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Bytom - Bytomskie Mieszkania, Krajowy numer identyfikacyjny 24261540600000, ul. Zielna  25B, 41-907  Bytom, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 32 413 00 30, e-mail zamowienia@bm.bytom.pl, faks 32 413 00 33.
Adres strony internetowej (url): www.bm.bytom.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest: Data: 2019-09-30, godzina: 10:00
W ogłoszeniu powinno być: Data: 2019-10-01, godzina: 10:00

 
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: