Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Dostawa środków ochrony radiologicznej

śląskie, Zabrze

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg ograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
540203419-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
26-09-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
41-800 Zabrze
Ulica
ul. M. Curie-Skłodowskiej
Nr telefonu
323 733 668
Email
przetargi@sccs.pl
Strona www
www.sccs.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 540203419-N-2019 z dnia 26-09-2019 r.
Zabrze:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 598315-N-2019
Data: 17/09/2019
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Śląskie Centrum Chorób Serca, Krajowy numer identyfikacyjny 00000000000000, ul. ul. M. Curie-Skłodowskiej  9, 41-800  Zabrze, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 323 733 668, e-mail przetargi@sccs.pl, faks 32 2717654, 3733668.
Adres strony internetowej (url): www.sccs.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV)
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-09-30, godzina: 09:15
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-10-04, godzina: 09:15. Termin otwarcia ofert: Data: 2019-10-04, godz. 9:30.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II)
Punkt: 8
W ogłoszeniu jest: Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów: dniach: 42
W ogłoszeniu powinno być: Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów: dniach: 63

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH; Część nr: 1
Punkt: 4)
W ogłoszeniu jest: Czas trwania lub termin wykonania: okres w dniach: 42
W ogłoszeniu powinno być: Czas trwania lub termin wykonania: okres w dniach: 63

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH ;Część nr: 2
Punkt: 4)
W ogłoszeniu jest: Czas trwania lub termin wykonania: okres w dniach: 42
W ogłoszeniu powinno być: Czas trwania lub termin wykonania: okres w dniach: 63

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH ;Część nr: 3
Punkt: 4)
W ogłoszeniu jest: Czas trwania lub termin wykonania: okres w dniach: 42
W ogłoszeniu powinno być: Czas trwania lub termin wykonania: okres w dniach: 63

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH ; Część nr: 4
Punkt: 4)
W ogłoszeniu jest: Czas trwania lub termin wykonania: okres w dniach: 42
W ogłoszeniu powinno być: Czas trwania lub termin wykonania: okres w dniach: 63

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH; Część nr: 5
Punkt: 4)
W ogłoszeniu jest: Czas trwania lub termin wykonania: okres w dniach: 42
W ogłoszeniu powinno być: Czas trwania lub termin wykonania: okres w dniach: 63

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH; Część nr: 6
Punkt: 4)
W ogłoszeniu jest: Czas trwania lub termin wykonania: okres w dniach: 42
W ogłoszeniu powinno być: Czas trwania lub termin wykonania: okres w dniach: 63

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH; Część nr: 7
Punkt: 4)
W ogłoszeniu jest: Czas trwania lub termin wykonania: okres w dniach: 42
W ogłoszeniu powinno być: Czas trwania lub termin wykonania: okres w dniach: 63

 
drukuj ogłoszenie