Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Budowa drogi w Sławsku - dz. 147/1 i 147/2

wielkopolskie, Rzgów

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
540203416-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
26-09-2019

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
62-586 Rzgów
Ulica
ul. Konińska
Nr telefonu
632 419 665
Email
ug@gminarzgow.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 540203416-N-2019 z dnia 26-09-2019 r.
Rzgów:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 595540-N-2019
Data: 10/09/2019
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Rzgów, Krajowy numer identyfikacyjny 31101922000000, ul. ul. Konińska  8, 62-586  Rzgów, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 632 419 665, e-mail ug@gminarzgow.pl, faks 632 419 790.
Adres strony internetowej (url):
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest: o zmianie IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-09-27, godzina: 10:00,
W ogłoszeniu powinno być: IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-10-02, godzina: 10:00,

 
drukuj ogłoszenie