Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Dostawa dwóch samochodów osobowych dla Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii z siedzibą w Siedlcach.

mazowieckie, Siedlce

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg ograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
540203412-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
26-09-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
08-110 Siedlce
Ulica
ul. Kazimierzowska
Nr telefonu
256 326 459
Email
admi.wiw@wiw.siedlce.com
Strona www
www.wiw.mazowsze.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 540203412-N-2019 z dnia 26-09-2019 r.
Siedlce:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 599227-N-2019
Data: 2019-09-18
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach, Krajowy numer identyfikacyjny 71158660400000, ul. ul. Kazimierzowska  29, 08-110  Siedlce, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 256 326 459, e-mail admi.wiw@wiw.siedlce.com, faks 256 325 584.
Adres strony internetowej (url): www.wiw.mazowsze.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-09-27, godzina 08:30,
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-09-30, godzina 13:30,

 
drukuj ogłoszenie