Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Dostawy pozostałego sprzętu jednorazowego i wielorazowego użytku

mazowieckie, Mława

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg ograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
540203366-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
26-09-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
06-500 Mława
Ulica
ul. A. Dobrskiej
Nr telefonu
236 543 240
Email
zamowienia@szpitalmlawa.pl
Strona www
https://portal.smartpzp.pl/szpitalmlawa

Szczegóły

Ogłoszenie nr 540203366-N-2019 z dnia 26-09-2019 r.
Mława:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 602082-N-2019
Data: 25/09/2019
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Krajowy numer identyfikacyjny 30247400000000, ul. ul. A. Dobrskiej  1, 06-500  Mława, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 236 543 240, e-mail zamowienia@szpitalmlawa.pl, faks 236 543 240.
Adres strony internetowej (url): https://portal.smartpzp.pl/szpitalmlawa
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 2.2 Kryteria oceny ofert
W ogłoszeniu jest: Cena - 60,00 Termin dostawy - 30,00 Termin płatności - 10,00
W ogłoszeniu powinno być: Cena - 60,00 Termin dostawy - 30,00 Termin płatności - 10,00 oraz Cena - 60,00 (dotyczy pakietu nr 3A i 5A) parametry jakościowe - 40,00 (dotyczy pakietu nr 3A i 5A)

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2 Termin składania ofert
W ogłoszeniu jest: Data: 2019-10-03, godzina: 09:00,
W ogłoszeniu powinno być: Data: 2019-10-04, godzina: 09:00,

 
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: