Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Remont 6 lokali mieszkalnych będących w zasobie mieszkaniowym Gminy Bielsko-Biała, zarządzanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej, w podziale...

śląskie, Bielsko-Biała

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
540203360-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
26-09-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
Ulica
Lipnicka
Nr telefonu
33 499 06 02
Email
przetargi@zgm.eu
Strona www
www.zgm.eu

Szczegóły

Ogłoszenie nr 540203360-N-2019 z dnia 26-09-2019 r.
Bielsko-Biała:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 595817-N-2019
Data: 16/09/209
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Miasto Bielsko-Biała - Zakład Gospodarki Mieszkaniowej, Krajowy numer identyfikacyjny 07001907700000, ul. Lipnicka  26, 43-300  Bielsko-Biała, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 33 499 06 02, e-mail przetargi@zgm.eu, faks 33 499 06 02; 499 06 11.
Adres strony internetowej (url): www.zgm.eu
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV.2)
Punkt: IV.2.2)
W ogłoszeniu jest: kryteria: Cena brutto - 60,00; Okres rękojmi - 15,00; Kara umowna za opóźnienie terminu wykonania remontu lokalu - 5,00.
W ogłoszeniu powinno być: kryteria: Cena brutto - 80,00; Okres rękojmi - 15,00; Kara umowna za opóźnienie terminu wykonania remontu lokalu - 5,00.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: Załączniki
Punkt: Część 1 pkt 5
W ogłoszeniu jest: kryteria: Cena brutto - 60,00; Okres rękojmi - 15,00; Kara umowna za opóźnienie terminu wykonania remontu lokalu - 5,00.
W ogłoszeniu powinno być: kryteria: Cena brutto - 80,00; Okres rękojmi - 15,00; Kara umowna za opóźnienie terminu wykonania remontu lokalu - 5,00.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: Załączniki
Punkt: Część 2 pkt 5
W ogłoszeniu jest: kryteria: Cena brutto - 60,00; Okres rękojmi - 15,00; Kara umowna za opóźnienie terminu wykonania remontu lokalu - 5,00.
W ogłoszeniu powinno być: kryteria: Cena brutto - 80,00; Okres rękojmi - 15,00; Kara umowna za opóźnienie terminu wykonania remontu lokalu - 5,00.

 
drukuj ogłoszenie