Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

kujawsko-pomorskie, Golub-Dobrzyń

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
540203339-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
26-09-2019

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
Ulica
Plac Tysiąclecia
Nr telefonu
56 6835400(-03)
Email
ti@golub-dobrzyn.ug.gov.pl
Strona www
www.uggolub-dobrzyn.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 540203339-N-2019 z dnia 26-09-2019 r.
Golub-Dobrzyń:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 536163-N-2019
Data: 11/04/2019
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Golub-Dobrzyń, Krajowy numer identyfikacyjny 87111858900000, ul. Plac Tysiąclecia  25, 87-400  Golub-Dobrzyń, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 56 6835400(-03), e-mail ti@golub-dobrzyn.ug.gov.pl, faks 566 835 276.
Adres strony internetowej (url): www.uggolub-dobrzyn.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-09-30, godzina: 12:00,
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-10-31, godzina: 11:00,

 
drukuj ogłoszenie