Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

mazowieckie, Warszawa

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
540203334-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
26-09-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
02-106 Warszawa
Ulica
ul. A. Pawińskiego
Nr telefonu
22 6685250
Email
asobczuk@imdik.pan.pl, przetargi@imdik.pan.pl
Strona www
www.imdik.pan.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 540203334-N-2019 z dnia 26-09-2019 r.
Warszawa:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 598384-N-2019
Data: 17.09.2019
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego Polskiej Akademii Nauk, Krajowy numer identyfikacyjny 00032646300000, ul. ul. A. Pawińskiego  5, 02-106  Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 22 6685250, e-mail asobczuk@imdik.pan.pl, przetargi@imdik.pan.pl, faks 22 6685532.
Adres strony internetowej (url): www.imdik.pan.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest: Data: 2019-10-01, godzina: 10:00
W ogłoszeniu powinno być: 10.10.2019 godz. 10.00

 
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: