Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Dostawy sprzętu medycznego jednorazowego użytku.

dolnośląskie, Świdnica

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg ograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
540203294-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
26-09-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
58-100 Świdnica
Ulica
ul. Leśna
Nr telefonu
748 517 400
Email
zamowienia@szpital.swidnica.pl
Strona www
www.szpital.swidnica.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 540203294-N-2019 z dnia 26-09-2019 r.
Świdnica:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 598179-N-2019
Data: 17/09/2019
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Świdnicy, Krajowy numer identyfikacyjny 31167400000000, ul. ul. Leśna  , 58-100  Świdnica, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 748 517 400, e-mail zamowienia@szpital.swidnica.pl, faks 748 517 437.
Adres strony internetowej (url): www.szpital.swidnica.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest: Data: 2019-10-01 godzina: 11:00
W ogłoszeniu powinno być: Data: 2019-10-04 godzina: 11:00

 
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: