Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Remont/modernizacja boiska do piłki nożnej na stadionie miejskim przy ul. Dziennikarskiej w Zielonce

mazowieckie, Zielonka

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
540203284-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
26-09-2019

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
05-220 Zielonka
Ulica
ul. Lipowa
Nr telefonu
227 613 913
Email
zam.publiczne@zielonka.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 540203284-N-2019 z dnia 26-09-2019 r.
Zielonka:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 592538-N-2019
Data: 03/09/2019
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Urząd Miasta Zielonka, Krajowy numer identyfikacyjny 69291401200000, ul. ul. Lipowa  5, 05-220  Zielonka, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 227 613 913, e-mail zam.publiczne@zielonka.pl, faks 227 819 989.
Adres strony internetowej (url):
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji:
Punkt:
W ogłoszeniu jest: Wymagane dokumenty nawierzchni syntetycznej, które należy dołączyć do oferty: a) raport z badań przeprowadzony przez specjalistyczne laboratorium (np. Labosport lub ISA-Sport lub Sports Labs Ltd), dotyczący oferowanej nawierzchni i wypełnienia, potwierdzający zgodność jej parametrów z FIFA Quality Programme for Football Turf (edycja 2015) dla poziomu Quality lub Quality Pro oraz potwierdzający minimalne parametry oferowanej trawy syntetycznej określone przez Zamawiającego (dostępny na www.FIFA.com) b) raport z badań laboratoryjnych przeprowadzony przez certyfikowane laboratorium dla systemu sztucznej trawy (sztuczna trawa i wypełnienie) potwierdzający zgodność z aktualną normą EN 15330-1:2013/PN-EN 15330-1:2014-02 lub dokument potwierdzający właściwości użytkowe dla wyrobów budowlanych zgodnie z obowiązującym prawem (np. deklaracja właściwości użytkowych lub deklaracji zgodności z normą PN-EN 15330-1:2014-02) c) karta techniczna oferowanej nawierzchni poświadczona przez jej producenta d) atest PZH lub równoważny dla oferowanej nawierzchni i wypełnienia (piasek kwarcowy oraz EPDM z recyklingu) e) autoryzacja producenta trawy syntetycznej, wystawiona dla wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tę nawierzchnię f) producent oferujący sztuczną trawę musi być minimum licencjonowany przez FIFA g) aktualny certyfikat Quality lub Quality Pro dla nawierzchni h) Raport z badań testu Lisport na min. 180.000 cykli dla włókna oferowanej trawy syntetycznej przeprowadzony przez niezależne i akredytowane przez FIFA laboratorium zgodnie z normą EN 15306 "Nawierzchnie do otwartych terenów sportowych - narażenie trawy na oddziaływania" potwierdzający, że nawierzchnia po min. 180.000 cykli nie wykazuje poważnych uszkodzeń.
W ogłoszeniu powinno być: Wymagane dokumenty nawierzchni syntetycznej, które należy dołączyć do oferty: a) raport z badań przeprowadzony przez specjalistyczne laboratorium (np. Labosport lub ISA-Sport lub Sports Labs Ltd), dotyczący oferowanej nawierzchni i wypełnienia, potwierdzający zgodność jej parametrów z FIFA Quality Programme for Football Turf (edycja 2015) dla poziomu Quality lub Quality Pro oraz potwierdzający minimalne parametry oferowanej trawy syntetycznej określone przez Zamawiającego (dostępny na www.FIFA.com) b) raport z badań laboratoryjnych przeprowadzony przez certyfikowane laboratorium dla systemu sztucznej trawy (sztuczna trawa i wypełnienie) potwierdzający zgodność z aktualną normą EN 15330-1:2013/PN-EN 15330-1:2014-02 lub dokument potwierdzający właściwości użytkowe dla wyrobów budowlanych zgodnie z obowiązującym prawem (np. deklaracja właściwości użytkowych lub deklaracji zgodności z normą PN-EN 15330-1:2014-02) c) karta techniczna oferowanej nawierzchni poświadczona przez jej producenta d) atest PZH lub równoważny dla oferowanej nawierzchni i wypełnienia (piasek kwarcowy oraz EPDM z recyklingu) e) autoryzacja producenta trawy syntetycznej, wystawiona dla wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tę nawierzchnię f) producent oferujący sztuczną trawę musi być minimum licencjonowany przez FIFA g) aktualny certyfikat Quality lub Quality Pro dla nawierzchni

 
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: