Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

DOSTAWA SPRZĘTU MEDYCZNEGO II

dolnośląskie, Wrocław

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg ograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
540203247-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
26-09-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
51-149 Wrocław
Ulica
ul. Koszarowa
Nr telefonu
71 3261325 w. 128
Email
elzbietajanicka@interia.pl
Strona www
www.szpital.wroc.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 540203247-N-2019 z dnia 26-09-2019 r.
Wrocław:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 594160-N-2019
Data: 18/09/2019
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Gromkowskiego, Krajowy numer identyfikacyjny 29046900000000, ul. ul. Koszarowa  5, 51-149  Wrocław, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 71 3261325 w. 128, e-mail elzbietajanicka@interia.pl, faks 71 3260622.
Adres strony internetowej (url): www.szpital.wroc.pl
Adres profilu nabywcy: www.szpital.wroc.pl
Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:
www.szpital.wroc.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest: W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-09-26, godzina: 09:00,
W ogłoszeniu powinno być: W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-10-02, godzina: 09:00,

 
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: