Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Wykonanie robót budowlanych dotyczących budowy 2 aktywnych przejść dla pieszych w Dzierżoniowie na drogach gminnych w ramach zadania...

dolnośląskie, Dzierżoniów

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
540203222-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
26-09-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
58-200 Dzierżoniów
Ulica
Rynek
Nr telefonu
+48746450800
Email
josak@um.dzierzoniow.pl, przetargi@um.dzierzoniow.pl
Strona www
www.bip.um.dzierzoniow.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 540203222-N-2019 z dnia 26-09-2019 r.
Dzierżoniów:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 600337-N-2019
Data: 20/09/2019
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Miejska Dzierżoniów, Krajowy numer identyfikacyjny 89071783000000, ul. Rynek  1, 58-200  Dzierżoniów, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. +48746450800, e-mail josak@um.dzierzoniow.pl, przetargi@um.dzierzoniow.pl, faks +48746450801.
Adres strony internetowej (url): www.bip.um.dzierzoniow.pl
Adres profilu nabywcy: nie dotyczy
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 08/10/2019 (dd/mm/rrrr) Godzina: 10:00
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 09/10/2019 (dd/mm/rrrr) Godzina: 10:00

 
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: