Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Remont chodnika w Olsztynie przy ul. Morskiej ? Etap I i przy ul. Rybaki ? Etap I

warmińsko-mazurskie, Olsztyn

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
540203215-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
26-09-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
10-015 Olsztyn
Ulica
ul. Knosały
Nr telefonu
89 544 31 00
Email
przetargi@zdzit.olsztyn.eu
Strona www
https://bip.zdzit.olsztyn.eu/

Szczegóły

Ogłoszenie nr 540203215-N-2019 z dnia 26-09-2019 r.
Olsztyn:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 596112-N-2019
Data: 2019-09-11
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Zarząd Dróg, Zieleni i Transportu w Olsztynie, Krajowy numer identyfikacyjny 28135803400000, ul. ul. Knosały  , 10-015  Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie, państwo Polska, tel. 89 544 31 00, e-mail przetargi@zdzit.olsztyn.eu, faks 89 544 31 13.
Adres strony internetowej (url): https://bip.zdzit.olsztyn.eu/
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 1.5)
W ogłoszeniu jest: Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
W ogłoszeniu powinno być: Nie dopuszcza się złożenia oferty wariantowej

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-09-26, godzina: 10:00,
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-09-30, godzina: 10:00,

 
drukuj ogłoszenie