Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Wymianę instalacji wodociągowej w lokalach mieszkalnych w budynkach przy ul. rtm. W. Pileckiego 109 oraz ul. rtm. W. Pileckiego 111 w Warszawie na...

mazowieckie, Warszawa

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
540203214-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
26-09-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
02-777 Warszawa
Ulica
al. Komisji Edukacji Narodowej
Nr telefonu
22 443 71 01
Email
zam_publ@ursynow.pl
Strona www
www.ursynow.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 540203214-N-2019 z dnia 26-09-2019 r.
Warszawa:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 598217-N-2019
Data: 17/09/2019
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Ursynów, Krajowy numer identyfikacyjny 15259640000000, ul. al. Komisji Edukacji Narodowej  61, 02-777  Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 22 443 71 01, e-mail zam_publ@ursynow.pl, faks 22 443 71 02.
Adres strony internetowej (url): www.ursynow.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: IV.6.2)
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-10-02, godzina: 10:30,
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-10-07, godzina: 10:30,

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: IV.6.2) ppkt. 2.
W ogłoszeniu jest: Otwarcie ofert nastąpi w dniu 02.10.2019 r. o godz. 11 : 00 w siedzibie Zamawiającego przy Al. KEN 61 w sali konferencyjnej - pok. nr 444 (IV piętro)
W ogłoszeniu powinno być: Otwarcie ofert nastąpi w dniu 07.10.2019 r. o godz. 11 : 00 w siedzibie Zamawiającego przy Al. KEN 61 w sali konferencyjnej - pok. nr 444 (IV piętro)

 
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: