Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Ubezpieczenie tunelu pod Martwą Wisłą w Gdańsku

pomorskie, Gdańsk

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
negocjacje z ogłoszeniem
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
540203211-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
26-09-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
80-254 Gdańsk
Ulica
Partyzantów
Nr telefonu
583 412 041
Email
info@zdiz.gda.pl
Strona www
www.gzdiz.gda.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 540203211-N-2019 z dnia 26-09-2019 r.
Gdańsk:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 540195590-N-2019
Data: 17/09/2019
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gdański Zarząd Dróg i Zieleni, Krajowy numer identyfikacyjny 19003008390919, ul. Partyzantów  36, 80-254  Gdańsk, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 583 412 041, e-mail info@zdiz.gda.pl, faks 583 416 758.
Adres strony internetowej (url): www.gzdiz.gda.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-09-27, godzina: 09:30.
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-09-30, godzina: 13:30.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.6
W ogłoszeniu jest: Otwarcie ofert nastąpi 27.09.2019r. w sali nr 03, bud.B GZDIZ przy ul. Partyzantów 36 o godz. 10:00. Osoba do kontaktu: Dominika Szulc, tel. 58 62 44 624.
W ogłoszeniu powinno być: Otwarcie ofert nastąpi 30.09.2019r. w sali nr 03, bud.B GZDIZ przy ul. Partyzantów 36 o godz. 14:00. Osoba do kontaktu: Dominika Szulc, tel. 58 62 44 624.

 
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: