Ogłoszenie/a powiązane

To ogłoszenie jest powiązane z następującym(i) ogłoszeniem/-ami dodatkowym(i):

Ogłoszenie

Dostawa paliwa Diesla i benzyny bezołowiowej Pb 95 dla floty środków transportu w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Proszowicach.

małopolskie, Proszowice

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg ograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
540213826-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
08-10-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
32-100 Proszowice
Ulica
ul. Kopernika
Nr telefonu
123 865 105
Email
dzp@spzoz.proszowice.pl
Strona www
www.spzoz.proszowice.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 540213826-N-2019 z dnia 08-10-2019 r.
Proszowice:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 605086-N-2019
Data: 02/10/2019
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej, Krajowy numer identyfikacyjny 30059300000000, ul. ul. Kopernika  13, 32-100  Proszowice, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 123 865 105, e-mail dzp@spzoz.proszowice.pl, faks 123 865 258.
Adres strony internetowej (url): www.spzoz.proszowice.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data:2019-10-10, godzina:11:30
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data:2019-10-11, godzina:11:30

 
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: