Ogłoszenie

SZWY CHIRURGICZNE

łódzkie, Kutno

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg ograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
540219501-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
15-10-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
99-300 Kutno
Ulica
Kościuszki
Nr telefonu
+48(24)3880202
Email
a.tomalak@szpital.kutno.pl
Strona www
www.szpital.kutno.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 540219501-N-2019 z dnia 15-10-2019 r.
Kutno:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 606116-N-2019
Data: 07/10/2019
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
"Kutnowski Szpital Samorządowy" Spółka z o.o., Krajowy numer identyfikacyjny 10097478500000, ul. Kościuszki  52, 99-300  Kutno, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. +48(24)3880202, e-mail a.tomalak@szpital.kutno.pl, faks +48(24)3880201.
Adres strony internetowej (url): www.szpital.kutno.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest: Data: 2019-10-16, godzina: 10:00
W ogłoszeniu powinno być: Data: 2019-10-18, godzina: 10:00

 
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: