Ogłoszenie

Dostawa sprzętu laboratoryjnego

wielkopolskie, Poznań

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg ograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
540221938-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
17-10-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
60-166 Poznań
Ulica
ul. Grunwaldzka
Nr telefonu
61 8689347; 0601 851941
Email
lzwierzchowskacerek@wiw.poznan.pl
Strona www
www.wiw.poznan.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 540221938-N-2019 z dnia 17-10-2019 r.
Poznań:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 609306-N-2019
Data: 11/10/2019
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Poznaniu, Krajowy numer identyfikacyjny 00009297600000, ul. ul. Grunwaldzka  250, 60-166  Poznań, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 61 8689347; 0601 851941, e-mail lzwierzchowskacerek@wiw.poznan.pl, faks 61 8684531, 61 661 93 60.
Adres strony internetowej (url): www.wiw.poznan.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: 8
W ogłoszeniu jest: 2019-10-21
W ogłoszeniu powinno być: 2019-10-22

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest: 2019-10-21, godzina 08:00
W ogłoszeniu powinno być: 2019-10-22, godzina 09:30

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: Załącznik - oferty częściowe
Punkt: 4
W ogłoszeniu jest: 2019-10-21
W ogłoszeniu powinno być: 2019-10-22

 
drukuj ogłoszenie