Ogłoszenie

Dostawa ambulansu sanitarnego typu C

wielkopolskie, Złotów

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg ograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
540223407-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
18-10-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
77-400 Złotów
Ulica
ul. Szpitalna
Nr telefonu
067 2632233 w. 420
Email
andrzej.lukaszewicz@wp.pl
Strona www
www.szpital.zlotow.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 540223407-N-2019 z dnia 18-10-2019 r.
Złotów:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 609358-N-2019
Data: 11/10/2019
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Szpital Powiatowy im. A. Sokołowskiego, Krajowy numer identyfikacyjny 30000900000000, ul. ul. Szpitalna  28, 77-400  Złotów, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 067 2632233 w. 420, e-mail andrzej.lukaszewicz@wp.pl, faks 672 635 878.
Adres strony internetowej (url): www.szpital.zlotow.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert 21-10-2019 godzina 10:00
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert 24-10-2019 godzina 10:00

 
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: