Ogłoszenie

Dostawa infrastruktury sprzętowej do nowych budynków sądów rejonowych obszaru apelacji gdańskiej

pomorskie, Gdańsk

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg ograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
540223100-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
18-10-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
80-803 Gdańsk
Ulica
ul. Nowe Ogrody
Nr telefonu
583 238 547
Email
zam-publ@gdansk.sa.gov.pl
Strona www
www.gdansk.sa.gov.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 540223100-N-2019 z dnia 18-10-2019 r.
Gdańsk:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 609208-N-2019
Data: 11/10/2019
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Sąd Apelacyjny w Gdańsku, Krajowy numer identyfikacyjny 28613500000000, ul. ul. Nowe Ogrody  , 80-803  Gdańsk, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 583 238 547, e-mail zam-publ@gdansk.sa.gov.pl, faks 583 238 588.
Adres strony internetowej (url): www.gdansk.sa.gov.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data:2019-10-21, godzina: 12:00
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data:2019-10-24, godzina: 12:00

 
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: